ട്രോളി

അടയ്ക്കുക

കൺസൾട്ടൻസി

സ്മാർട്ട് ഹോം

വാഗ്ദാനം

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie ofertą projektu, doradztwa oraz konfiguracji urządzeń w Państwa domu.

സ്മര്ത്മെ projektuje Smart Domy w ekosystemach:

ഹോംകിറ്റ്
ഹോം അസിസ്റ്റന്റ്
അംപിഒ

Systemy są kompatybilne z Apple iOS ഒപ്പം Google Android.

സേവനങ്ങൾ

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw pakietów konfiguracji systemu Home Assistant / HomeKit.

Prosimy wybrać spośród nich lub opisać swoją własną wizję Smart Domu. Na tej podstawie przygotujemy dla Państwa wycenę.

Szczegółowy opis usług oraz pakietów jest załączony do tej oferty.

Dobór sprzętu

 • Dobór i przygotowanie listy sprzętów zgodnie z wymaganiami klienta.

499 PLN

Podstawowa konfiguracja

 • Konfiguracja systemu Home Assistant na miniPC

  അഥവാ

  Konfiguracja systemu HomeKit / HomeBridge na miniPC

499 PLN

Konfiguracja Smart Home

 • Dodanie urządzeń do systemu.

 • Przydzielenie urządzeń do pomieszczeń.

 • Przygotowanie pulpitu z kartami urządzeń oraz podglądu parametrów domu.

150 PLN za roboczogodzinę

Finalna cena projektu potwierdzona jest z zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

 • * wszystkie podane ceny są cenami brutto

 • ** ilość potrzebnych roboczogodzin na podstawie wyceny

അലാറം

 • Zgłoszenia alarmowe (z czujników bezpieczeństwa) na telefon (push, telegram, mail)*

499 PLN

ക്യാമറകൾ

 • Dodanie kamer do ഹോം അസിസ്റ്റന്റ് oraz konfiguracja kart na pulpicie ഹോം അസിസ്റ്റന്റ് z podglądem na żywo, wykrywaniem ruchu oraz powiadomieniami (kamera musi posiadać funkcję detekcji)**

499 PLN

Konfiguracja Smart Home

 • Dodanie własnych profili(scen lub automatyzacji) dla dowolnych urządzeń.

 • Przygotowanie scen dla oświetlenia, np. Dzień dobry, film romantyczny (do 10 scen)

599 PLN
 • * cena dotyczy za 10 urządzeń

 • ** cena dotyczy za 10 czujników

Harmonogramy

 • Ustawienie harmonogramów tygodniowych dla wybranych urządzeń w ramach projektu. *

299 PLN

ലൊക്കേഷൻ

 • Dodanie smartfonów jako osoby w domu i wyświetlanie ich w obecności oraz lokalizacji na mapie.

 • Uzależnienie profilu "nikogo nie ma w domu" od obecności smartfonów w zasięgu WiFi lub lokalizacji użytkowników.

299 PLN

Sterowanie Głosowe

 • Sterowanie urządzeniami za pomocą asystenta Google po polsku. **

 • Przygotowanie scen dla oświetlenia, np. Dzień dobry, film romantyczny (do 10 scen)

299 PLN

Panel sterujący na ścianę

 • Konfiguracja wyświetlacza sterującego systemem na ścianie.

 • Cena za kartę.

99 PLN
 • * pakiet 10 harmonogramów

 • ** język polski dostępny w przypadku sterowania telefonem

അറിവ്

 • Dobór i przygotowanie listy sprzętów zgodnie z wymaganiami klienta w formie .xls kosztuje 250 PLN.

 • Ceny ustalane są indywidualnie, na bazie projektu oraz wymagań klienta.

 • W przypadku konfiguracji u klienta - cena za 1 km od siedziby firmy w Katowicach 1,23 PLN.

 • Koszt długotrwałego doradztwa - powyżej 1 miesiąca - 1250 PLN / mc

 • Pakiety można łączyć ze sobą, nie wszystkie elementy każdego pakietu są wymagane.

Uwaga

Oferujemy doradztwo oraz konfigurację. W ramach konfiguracji istnieje możliwość podłączenia elektrycznego urządzeń, jednak w budynku musi istnieć odpowiednio przygotowana instalacja elektryczna.

* wszystkie podane ceny są cenami brutto

മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക
പ്ലെയ്സ്ഹോൾഡർ

ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലിക്ക് മാത്രം അകലെയാണ് സ്മാർട്ട്

 

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കുന്നതിന് ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്‌ത് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക!

പ്രധാനം: ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുക്കികളും സമാന സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിച്ച വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പരസ്യത്തിനും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിന്. പരസ്യദാതാക്കൾക്കും ഗവേഷണ കമ്പനികൾക്കും മൾട്ടിമീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാതാക്കൾക്കും അവ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കികൾക്കായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാനാകും. കുക്കികൾക്കായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാതെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവ ഉപകരണത്തിന്റെ മെമ്മറിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ്.